Halaman Log Masuk Kad Pintar ini hanya untuk pengguna Pembekal/Perunding/PTJ sahaja. Jika anda bukan pengguna Pembekal/Perunding/PTJ, sila kemba li ke halaman sebelumnya dan pilih semula halaman log masuk yang betul.(This Smart Card Login page is for Supplier/Consultant/PTJ users only. If you are not a Suppli er/Consultant/PTJ user, please go to previous page and select the correct login page.)

Token: Sila masukkan 8 digit nombor PIN sahaja (cth: 12345678). Sila rujuk di sini utuk panduan menukar nombor PIN token anda yang telah diset di portal GPKI MAMPU

PIN Kad Pintar :
Smart Card PIN :

Peringatan: Pematuhan ke atas 1Pekeliling Perbendaharaan/PK 5 bagi Perolehan Secara Elektronik

Kepada semua Pengguna ePerolehan (PTJ)

Seperti mana sedia maklum, 1Pekeliling Perbendaharaan/PK 5 bagi Perolehan Secara Elektronik memperuntukkan supaya dokumen sokongan yang diperlukan oleh PTJ bagi tujuan penilaian perolehan Sebut Harga/Tender wajib dikemukakan dalam bentuk manual dan dimasukkan ke dalam peti tender sebelum tarikh dan masa Sebut Harga/Tender ditutup. Pada masa yang sama, dokumen sokongan tersebut boleh juga dimuat naik secara atas talian oleh pembekal. Sehubungan itu PTJ hendaklah memastikan keperluan mengemukakan dokumen sokongan secara manual dinyatakan dengan jelas dalam syarat wajib Sebut Harga/Tender. Ini bertujuan bagi mengelakkan sebarang kesulitan sekiranya berlaku gangguan teknikal semasa proses memuat naik dokumen sokongan secara atas talian.

Bagi keadaan di mana pembekal gagal menyerahkan tawaran teknikal dan kewangan secara atas talian, PTJ dipohon untuk memaklumkan kepada pihak pembekal untuk membuat aduan terus kepada talian khidmat bantuan ePerolehan di talian 03-79857777 atau emel ke bantuan@eperolehan.gov.my dengan serta merta. PTJ juga hendaklah memaklumkan kepada pembekal untuk menyerahkan tawaran teknikal dan kewangan dalam bentuk manual dan dimasukkan ke dalam peti tender sebelum tarikh dan masa Sebut Harga/Tender ditutup.


Terima Kasih
Peringatan: Pematuhan ke atas Syarat Sebut Harga/Tender bagi Perolehan Secara Elektronik

Kepada semua Pengguna ePerolehan (Pembekal)

Semua Pembekal yang menyertai Sebut Harga/Tender melalui Sistem ePerolehan adalah diingatkan untuk mematuhi syarat yang dinyatakan dalam dokumen Sebut Harga/Tender mengenai keperluan serahan dokumen sokongan secara atas talian dan manual.

Sekiranya pembekal gagal menyerahkan tawaran teknikal dan kewangan atau memuatnaik dokumen sokongan secara atas talian, Pembekal dikehendaki untuk membuat aduan terus kepada talian khidmat bantuan ePerolehan di talian 03-79857777 atau emel ke bantuan@eperolehan.gov.my dengan serta merta dan seterusnya memaklumkan kepada PTJ berkaitan.

Aduan yang dikemukakan selepas tiga (3) hari dari tarikh tutup iklan bagi mana-mana Sebut Harga/Tender tidak akan dipertimbangkan.


Terima Kasih
PENAMBAHBAIKAN MODUL PEMBELIAN TERUS BAGI PELAKSANAAN CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (CBP) DAN
PELAKSANAAN KONTRAK KEMENTERIAN MELALUI MODUL PEMBELIAN TERUS (MC RIDING ON DP)

Kepada semua Pengguna ePerolehan (PTJ dan Pembekal)

Sukacita dimaklumkan, penambahbaikan Sistem ePerolehan telah dibuat pada modul Pembelian Terus bagi memenuhi keperluan pelaksanaan Cukai Barang dan Perkhidmatan (CBP) dalam perolehan Kerajaan dan pelaksanaan Kontrak Kementerian melalui modul Pembelian Terus (MC riding on DP).

Sila muat turun Notis Penambahbaikan di sini.

Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi Khidmat Bantuan ePerolehan di talian 03-7985 7777/ 03-7985 7888 atau emel bantuan@eperolehan.gov.my

Terima Kasih
Penambahbaikan pada Sistem ePerolehan bagi memenuhi keperluan pelaksanaan GST

Kepada semua Pengguna ePerolehan (PTJ dan Pembekal)

Sukacita dimaklumkan, Sistem ePerolehan kini telah dibuat penambahbaikan pada modul Pendaftaran Pembekal, Sebutharga & Tender dan eBidding bagi memenuhi keperluan pelaksanaan GST dalam perolehan Kerajaan.

Sila muat turun Panduan Pengguna di sini :
1) Pendaftaran Pembekal
2) Manual Pengguna eBidding ( PTJ )
3) Manual Pengguna eBidding ( Pembekal )
4) Manual Pengguna Sebut Harga ( PTJ )
5) Manual Pengguna Tender ( PTJ )
6) Manual Pengguna Tender ( Pembekal )

Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi Khidmat Bantuan ePerolehan di talian 03-7985 7777/ 03-7985 7888 atau emel bantuan@eperolehan.gov.my

Terima Kasih
Permohonan Token Untuk Mengakses Sistem ePerolehan (untuk Pengguna Kerajaan Sahaja)

1. Bermula 1 Januari 2014, pihak MAMPU telah memulakan usaha menaik taraf penggunaan PKI iaitu daripada 1024 bit kekunci akar kepada 2048 bit. Sehubungan itu, bagi pengguna sistem eP di agensi Kerajaan yang akan membuat permohonan baharu atau pembaharuan bagi medium akses eP, anda diminta untuk membuat pemilihan TOKEN sebagai medium PKI. Permohonan baharu atau pembaharuan medium ini boleh dibuat melalui Portal GPKI di https://gpki.mampu.gov.my/govpki/ bermula pada 14 Mei 2014.


2. Bagi pengguna sistem eP yang juga berperanan sebagai pengguna sistem eSPKB, anda perlu memohon kedua-dua medium akses iaitu TOKEN bagi akses kepada sistem eP dan KAD PINTAR untuk akses kepada sistem eSPKB.

3. Bagi pengguna eP dengan kad pintar sedia ada (berwarna ungu) dan kad masih belum mencapai tarikh luput, maka tiada sebarang masalah untuk akses kepada sistem eP sedia ada.

4. Bagi pengguna token aplikasi ePerolehan, sila muat turun panduan Pemasangan Token PTJ di sini bagi mula menggunakan token.

5. Sekiranya terdapat sebarang kemusykilan, mohon untuk membuat langkah-langkah yang berikut:

a. Rujuk Soalan Lazim GPKI (2048) di portal MAMPU. Klik di sini atau Soalan Lazim di menu bar portal GPKI; atau

b. Email ke callcentre@scan-associates.net ; atau

c. Hubungi 1 300-800-345


MAKLUMAN PANDUAN KONFIGURASI INTERNET EXPLORER

Adalah dimaklumkan bahawa pihak Microsoft sedang menjalankan proses kemaskini pada versi Windows. Oleh yang demikian, konfigurasi Internet Explorer perlu diset semula untuk kegunaan sistem ePerolehan bagi mengatasi masalah ?Error Invalid Certificate?. Sila klik di sini untuk muat turun panduan Login Configuration Setting sebagai rujukan.