Halaman Log Masuk Kad Pintar ini hanya untuk pengguna Pembekal/Perunding/PTJ sahaja. Jika anda bukan pengguna Pembekal/Perunding/PTJ, sila kemba li ke halaman sebelumnya dan pilih semula halaman log masuk yang betul.(This Smart Card Login page is for Supplier/Consultant/PTJ users only. If you are not a Suppli er/Consultant/PTJ user, please go to previous page and select the correct login page.)

Token: Sila masukkan 8 digit nombor PIN sahaja (cth: 12345678). Sila rujuk di sini utuk panduan menukar nombor PIN token anda yang telah diset di portal GPKI MAMPU

PIN Kad Pintar :
Smart Card PIN :

MAKLUMAN TINDAKAN PENGGUNA SEPANJANG TEMPOH PROSES AKHIR TAHUN SISTEM eP

Tuan/Puan,

Tindakan bagi transaksi Pembelian Terus/Kontrak Pusat

   • Di Buletin Tindakan Akhir Tahun, Pelulus mempunyai dua pilihan tindakan iaitu:

    - Membatalkan transaksi; atau
    - Memohon AP58 (a).

Tindakan bagi transaksi Kontrak Kementerian

   Transaksi kontrak yang masih belum diselesaikan sehingga proses Padanan Bayaran perlu di ambil tindakan dengan mengemaskini senarai transaksi kontrak tersebut seperti di sini sama ada:

     a) Transaksi tersebut dibatalkan;  atau
     b) Transaksi dibawa ke tahun hadapan (AP 58(a))

Nota: Sebarang tindakan yang diambil, Agensi hendaklah mengemaskini status terkini transaksi kontrak tersebut dengan menggunakan borang seperti di Borang Permohonan Bantuan Pengguna (Lampiran II) dan perlu diemelkan ke alamat emel yep2014@eperolehan.gov.my dengan melampirkan dokumen sokongan yang berkaitan untuk tindakan pengemaskinian ke dalam sistem ePerolehan.

Sila klik di sini untuk tatacara penuh Proses Akhir Tahun Sistem eP.


     • Surat Edaran YEP
     • Tatacara Proses Akhir Tahun Melalui Sistem ePerolehan Bagi Tahun Kewangan 2014
     • Borang Permohonan Bantuan Pengguna( Lampiran II )PELAKSANAAN SISTEM ePEROLEHAN BAHARU

Adalah dimaklumkan bahawa pelaksanaan sistem ePerolehan Baharu ditangguhkan kepada 1 Januari 2016. Sehubungan dengan itu, sistem ePerolehan sedia ada akan terus digunapakai bagi melaksanakan perolehan Kerajaan elektronik. Penambahbaikan sistem akan dibangunkan untuk mengambilkira pelaksaaan Goods and Service Tax (GST) pada 1 April 2015.

Sekian, terima kasih.Permohonan Token Untuk Mengakses Sistem ePerolehan (untuk Pengguna Kerajaan Sahaja)

1. Bermula 1 Januari 2014, pihak MAMPU telah memulakan usaha menaik taraf penggunaan PKI iaitu daripada 1024 bit kekunci akar kepada 2048 bit. Sehubungan itu, bagi pengguna sistem eP di agensi Kerajaan yang akan membuat permohonan baharu atau pembaharuan bagi medium akses eP, anda diminta untuk membuat pemilihan TOKEN sebagai medium PKI. Permohonan baharu atau pembaharuan medium ini boleh dibuat melalui Portal GPKI di https://gpki.mampu.gov.my/govpki/ bermula pada 14 Mei 2014.


2. Bagi pengguna sistem eP yang juga berperanan sebagai pengguna sistem eSPKB, anda perlu memohon kedua-dua medium akses iaitu TOKEN bagi akses kepada sistem eP dan KAD PINTAR untuk akses kepada sistem eSPKB.

3. Bagi pengguna eP dengan kad pintar sedia ada (berwarna ungu) dan kad masih belum mencapai tarikh luput, maka tiada sebarang masalah untuk akses kepada sistem eP sedia ada.

4. Bagi pengguna token aplikasi ePerolehan, sila muat turun panduan Pemasangan Token PTJ di sini bagi mula menggunakan token.

5. Sekiranya terdapat sebarang kemusykilan, mohon untuk membuat langkah-langkah yang berikut:

a. Rujuk Soalan Lazim GPKI (2048) di portal MAMPU. Klik di sini atau Soalan Lazim di menu bar portal GPKI; atau

b. Email ke callcentre@scan-associates.net ; atau

c. Hubungi 1 300-800-345

MAKLUMAN PANDUAN KONFIGURASI INTERNET EXPLORER

Adalah dimaklumkan bahawa pihak Microsoft sedang menjalankan proses kemaskini pada versi Windows. Oleh yang demikian, konfigurasi Internet Explorer perlu diset semula untuk kegunaan sistem ePerolehan bagi mengatasi masalah “Error Invalid Certificate”. Sila klik di sini untuk muat turun panduan Login Configuration Setting sebagai rujukan.