Halaman Log Masuk Kad Pintar ini hanya untuk pengguna Pembekal/Perunding/PTJ sahaja. Jika anda bukan pengguna Pembekal/Perunding/PTJ, sila kemba li ke halaman sebelumnya dan pilih semula halaman log masuk yang betul.(This Smart Card Login page is for Supplier/Consultant/PTJ users only. If you are not a Suppli er/Consultant/PTJ user, please go to previous page and select the correct login page.)

PIN Kad Pintar :
Smart Card PIN :

MAKLUMAN TINDAKAN PENGGUNA SEPANJANG TEMPOH PROSES AKHIR TAHUN SISTEM eP


Tuan/Puan,

Tindakan bagi transaksi Pembelian Terus/Kontrak Pusat
• Di Buletin Tindakan Akhir Tahun, Pelulus mempunyai dua pilihan tindakan iaitu:

- Membatalkan transaksi; atau
- Mengunci masuk Invois ke Daftar Bayaran dan Baucar Bayaran secara manual di eSPKB.

Sila klik di sini untuk tatacara penuh Proses Akhir Tahun Sistem eP.MAKLUMAN PENAIKTARAFAN MEDIUM PKI

MAMPU akan menaiktaraf penggunaan PKI daripada 1024 bit kekunci akar ke 2048 bit kekunci akar mulai 1 Januari 2014. Pengguna eP di agensi Kerajaan yang akan membuat permohonan baru / pembaharuan perlu memilih token sebagai medium PKI di portal GPKI. Walau bagaimana pun, token yang diterima daripada MAMPU hanya akan dapat digunakan selepas 10 Januari 2014. Pengguna eP yang mempunyai kad pintar sedia ada dan masih sah, tidak mempunyai masalah untuk mengakses sistem ePerolehan dalam tempoh tersebut.
Sila klik di sini untuk maklumat lanjut.MAKLUMAN PANDUAN KONFIGURASI INTERNET EXPLORER

Adalah dimaklumkan bahawa pihak Microsoft sedang menjalankan proses kemaskini pada versi Windows. Oleh yang demikian, konfigurasi Internet Explorer perlu diset semula untuk kegunaan sistem ePerolehan bagi mengatasi masalah “Error Invalid Certificate”. Sila klik di sini untuk muat turun panduan Login Configuration Setting sebagai rujukan.